สินค้าป้องกันนก รั้วไฟฟ้า สินค้าอื่นๆ ข่าวสารและกิจกรรม
 
   
อุปกรณ์ป้องกันนกรุ่น FF
ทำงานโดยใช้คลื่นเสียง 125 Db ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดตั้งให้เคลื่อนไหวแบบนกเหยี่ยว ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติของนกทุกชนิด หรือติดตั้งแบบไม่มีการเคลื่อนไหวก็ได้ ตัวเหยี่ยวจะส่งเสียงไล่นกรอบทิศทาง โดยที่ใช้เสียงไม่ซ้ำกัน เพื่อป้องกันการสร้างความเคยชินของนก เหมาะสำหรับการไล่นก ชนเครื่องบิน หรือที่โล่งกว้าง เช่น บ่อเลี้ยงปลา สนามแข่งรถ สนามบิน

ได้รับการรับรองจากกฎหมายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาสากล (PCT) 2 รายการ


 

 รุ่น FF (Flying Falcon) Type
เป็นอุปกรณ์ไฮเทครูปร่างคล้ายเหยี่ยว ศัตรูตัวฉกาจของเหล่านกทั้งหลาย สามารถส่งเสียงร้อง และเคลื่อนไหวได้ พร้อมไฟเรืองแสง ซื่งได้ผลอย่างดียิ่งในวงกว้าง สินค้ามีประสิทธิผลสูง แม้แต่อีกาก็ต้องตกใจตื่น สามารถป้องกันไม่ให้นกป่าหรืออีกาบินเข้ามาในบริเวณที่เป็นรัศมีของอุปกรณ์รุ่น FF (Flying Falcon) Type เช่นสวนผัก ผลไม้ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับนกเหล่านั้น โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก (สาเหตุของไข้หวัดนกเกิดจากมูลนกแห้ง) ซึ่งกำลังระบาดและสร้างความเสียหายอยู่ในขณะนี้

ถ้าท่านไม่ต้องการให้นกเข้ามารบกวนในพื้นที่ เช่น อาคารขนาดใหญ่ อุปกรณ์รุ่น FF (Flying Falcon) Type มีลักษณะเลียนแบบเหยี่ยว ทำงานโดยส่งสัญญาณเสียง คลื่นไมโครเวฟและระบบแสงที่นกทั่วไปไม่ชอบออกมารอบๆ บริเวณที่ติดตั้ง มีรัศมีการทำงานครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างถึง 2500-3000 ตรม.

อุปกรณ์นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในครั้งแรกเพื่อการป้องกันการพุ่งชนกันระหว่างนกกับเครื่องบินในชื่อ “Bird Strike” แต่ต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในวงกว้างเพื่อป้องกันการบินรบกวนของนกในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่, ฟาร์มเลี้ยงสุกร, บ่อเลี้ยงปลา, ฟาร์มเพาะกล้าไม้, โรงกรองน้ำ, โรงงานผลิตอาหาร, ไร่และสวนผลไม้ เป็นต้น ดังนั้นโปรดพิจารณาเลือกชนิดและประเภทของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานที่ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อุปกรณ์นี้ถูกประดิษฐ์เลียนแบบรูปร่างและท่าบินของเหยี่ยว และถูกตั้งฉายาว่าเป็นเจ้าแห่งนกกินสัตว์ให้เสมือนจริงมากที่สุด มีประสิทธิภาพในการป้องกันการบินรบกวนของนกทั่วไปทั้งหมด

FF Type ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟเรืองแสงและอุปกรณ์ส่งเสียงคลื่นไมโครเวฟที่ไม่สม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพต่อระบบการมอง, ฟัง, และการรับรู้ของนก และสามารถป้องกันการบินรบกวนได้ในพื้นที่กว้าง (1,000 -3,000 ตรม.) ไม่มีผลกระทบต่อคลื่นไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุเพราะว่าไม่ได้ใช้ระบบคลื่นแม่เหล็ก (แต่ในระบบนำร่องด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นใช้งานโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ)

ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำมากเพราะว่าทำงานด้วยระบบอัตโนมัติทั้งระบบ โดยไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมอุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับติดตั้งในชุมชนที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีการส่งคลื่นไมโครเวฟขนาด 125 Db ออกมา และถ้าเป็นกรณีที่จะนำไปติดตั้งในฟาร์มเลี้ยงไก่กรุณาติดตั้งเครื่องตามข้อมูลขนาดความกว้างของคลื่นเสียงที่ระบุอยู่ในคู่มือ
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด
94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทร. 0-2598-0578 ฮอตไลน์ 06-1874-6282 แฟกซ์. 0-2598-4720