สินค้าป้องกันนก รั้วไฟฟ้า สินค้าอื่นๆ ข่าวสารและกิจกรรม
 
   
อุปกรณ์ป้องกันนกแบบแม่เหล็กลูกโซ่ ไล่นกพิราบโดยใช้สนามแม่เหล็กที่ถูกส่งออกมาจากจุดศูนย์กลางของแม่เหล็กแต่ละลูกที่ติดตั้งเรียงกันแบบลูกโซ่ ติดตั้งอุปกรณ์ในแนว เฝ้าระวังไม่ให้นกพิราบเข้ามาเกาะ เช่น สันหลังคา คานปูน โครงถักใต้หลังคา คิ้ว บัว ระเบียง เฉลียง


 


     
อุปกรณ์ไล่นก แบบโซ่ 32
สำหรับสถานประกอบการ
อุปกรณ์ไล่นก แบบโซ่ 2.7
สำหรับการป้องกันนกพิราบและนกกา
เข้ามาเกาะที่เฉลียง ระเบียงของบ้านเรือน
ภาพการติดตั้งคลื่นแม่เหล็ก

 หลักการทำงาน

นกพิราบเป็นนกที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลกเพื่อการนำทางนกจะจดจำเส้นทางที่เคย บินผ่านได้เป็นอย่างดี ถ้าย้อนกลับไปมอง
การสื่อสารในสมัยอดีต นกพิราบสามารถเดินทางเพื่อส่งสารได้ไกลนับหลายพันไมล์โดยที่ไม่หลงทาง และถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ เราได้
นำหลักการ ที่นกสามารถรับรู้ถึงสนามแม่เหล็กมาใช้ โดยสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มกว่าคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติ เมื่อนกรับรู้ถึงความเข้ม
หรือคลื่นแม่เหล็กที่แรงกว่า หรือผิดธรรมชาติ นกจะบินหลบหนีออกห่างจากคลื่นแม่เหล็กดังกล่าวทันที ด้วยสัญชาติญาณของนกพิราบ อีกา นกปากห่าง หรือนกชนิดอื่นๆที่เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก ก็ต้องบินหนีห่างและจะไม่กลับเข้ามาใกล้ในจุดดังกล่าวอีกตลอดไป


 สถานที่ติดตั้ง

 บ้าน วัด อาคารพาณิชย์ โรงงาน เสาไฟฟ้า หรือสิ่งปลูกสร้างทั่วไป

     
อุปกรณ์ไล่นก แบบโซ่ 2.7
ป้องกันนกบินเข้ามา โดยสร้างอุปสรรค
ที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กที่รุนแรงกว่า
กรณีที่ติดตั้งบนราวหรือระเบียง
รัศมีของแม่เหล็กจะไม่ถึงด้านล่าง
chain

 คุณสมบัติและข้อดี

1. สามารถป้องกันนกที่มีแม่เหล็กภายในตัวได้ทุกชนิด เช่น พิราบ อีกา นกปากห่าง นกจำพวกนี้เดินทางโดยอาศัยสนามแม่เหล็กโลก
มันสามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็ก เราได้นำหลักการที่นกสามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็กมาประยุกต์เพื่อรบกวนนก ทำให้นกไม่ชอบในบริเวณดังกล่าว
และจะไม่กลับมาเกาะอีกเลย รัศมีของแม่เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 25cm เกิดสนามแม่เหล็กกระจายรอบทิศทางซึ่งเพียงพอกับแนวเฝ้าระวัง
ไม่ให้นกเกาะ เช่น คานเหล็ก คานไม้ บัวอาคาร หรือดาดฟ้า เป็นต้น
2. เป็นอุปกรณ์ที่นกไม่สามารถสร้างความเคยชินได้ กล่าวคือ นกจะไม่กลับมาเกาะอีก อายุการใช้งาน นานหลายสิบปี ณ ปัจจุบันสถานที่
ที่ติดตั้งอุปกรณ์มานานที่สุด คือสถานีรถไฟฟ้า เทระดะ และสถานี ชินคังเซ็น เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ติดตั้งมานาน30 ปี และไม่จำเป็น
ต้องดูแลรักษาใดๆทั้งสิน
3. อุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้าเนื่องจาก อุปกรณ์เป็นแม่เหล็กถาวร
4. เป็นอุปกรณ์ ที่ไม่ทำร้ายและไม่ทารุณ และสัตว์
5. คลื่นแม่เหล็ก ไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่อย่างใด ไม่รบกวนคลื่นวิทยุสื่อสาร คลื่นโทรทัศน์ หรือุปกรณ์อีเลคโทรนิคทุกชนิด

 ข้อเสีย
1. นกป่วยไม่สามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็กได้ (ข้อสังเกตนกไม่สบาย ขนไม่มีความเงา เซื่องซึม)
2. นกที่เคยอาศัยตามหน้าผา หรือสถานที่ ที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงนกจะทนต่อคลื่นแม่เหล็กได้ในระยะแรก (นกประเภทนี้สำหรับในชุมชน
เมืองแล้วแทบไม่มีเลย

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด
94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทร. 0-2598-0578 ฮอตไลน์ 06-1874-6282 แฟกซ์. 0-2598-4720